Смрт начела неспојивости јавних функција


„Народни посланик не може бити посланик у Скупштини Аутономне Покрајине, нити функционер у органима извршне власти и правосуђа, нити може обављати друге послове и дужности за које је законом утврђено да представљају сукоб интереса.”

(Устав Републике Србије,  чл. 102. ст. 3.)

Одговорност схваћена као заштита инфантилности? На слици: Комунистички допринос хералдици војвођанског аутономаштва.

Ако је Војводина традиционално „европскија” и „мултија” регија од остатка Србије, онда би било логично да власт управо у Војводини има цивилизован став против умножавања јавних функција. Међутим, управо у Војводини се одомаћило кршење највиших прописа ради њиховог грабљења. Отуд данашњи покрајински фотељаши и њихови београдски политички „пединтори[1]” игноришу уставни пропис који прописује да по правилу народни посланик не може обављати другу јавну функцију.

Ипак, на основу прелазних одредби Закона за борбу против корупције (чл. 82.), Агенција за борбу против корупције, донела је Одлуку којом се налаже покрајинским посланицима који су истовремено и републички посланици, да се определе за само једну од две посланичке функције – покрајинску или републичку.

Узалудни покушај спречавања „фотељаштва”

„Што је свима јасно, тумачити не треба”, писао је Валтазар Богишић. Међутим, покрајински посланици ДС Недељко Коњокрад и Светозар Буквић, нису „свако”. Они су одмах објавили да о својој функцији очекују „став Уставног суда Србије”, односно „одговор Агенције за борбу против корупције[2]“. Сличан однос према уставној обавези имала је најпре читава група од двадесетак покрајинских посланика Пајтићеве ДС и њених коалиционих партнера. Двоструки посланик Коњокрад је изјавио: „Кад стигне њихов одговор (Агенције за борбу против корупције), ја ћу консултовати неког правника да видим какав је мој положај – да ли сам у сукобу интереса или не.[3]

Драгослав Петровић:

– Оставке су поднете због неспојивости функција у представничким и извршним органима власти, а на основу новог Статута Војводине и Закона о поверавању надлежности, који је Влади Војводине дао знатно већа овлашћења.
Ми у покрајинској администрацији сматрамо да се ту не ради о сукобу интереса и да се један закон не може примењивати ретроактивно.
Наш став је да ти људи треба да остану на обе или више функција до истека мандата, што се слаже и са мишљењем Министарства правде.

Ипак, без обзира на став Коњокрада, петоро „двоструких” посланика „Коалиције за европску Србију” из Војводине, поднело је оставке на своје функције покрајинског посланика. Међутим, ово је само отворило нове проблеме тумачења, јер су добро пазили да не помену Уставни пропис као основ личног акта одустајања од покрајинске посланичке функције..

Драгослав Петровић је овако образложио своју оставку: „Оставке су поднете због неспојивости функција у представничким и извршним органима власти, а на основу новог Статута Војводине и Закона о поверавању надлежности, који је Влади Војводине дао знатно већа овлашћења.[4]” „Ми у покрајинској администрацији сматрамо да се ту не ради о сукобу интереса и да се један закон не може примењивати ретроактивно. Наш став је да ти људи треба да остану на обе или више функција до истека мандата, што се слаже и са мишљењем Министарства правде.[5]” Међутим, противно Уставу као акту највише правне снаге, ни Закон, ни покрајинска Скупштина не могу некаквом „императивном одлуком” да „обавежу” посланика да врши две посланичке функције у смислу чл. 82. Закона о Агенцији за борбу против корупције[6]. Петровић није објаснио зашто оставке нису поднели сви посланици владајуће коалиције, већ су остали наставили да их врше, подневши Уставном суду Предлог за оцену уставности одредбе поменутог закона, по којој морају да се одрекну једне од функција[7].

Недељко Коњокрад:

– Кад стигне њихов одговор (Агенције за борбу против корупције), ја ћу консултовати неког правника да видим какав је мој положај – да ли сам у сукобу интереса или не.

Слободан Бељански из Агенције за борбу против корупције је затим изјавио: „Те функције су неспојиве! Агенција може само да изрекне неку од прописаних мера – упозорење или захтев да се поднесе оставка. У надлежности директорке и служби Агенције је да то и спроведе у дело.[8]” Наиме, по Закону, у надлежности Агенције је одобравање изузетка од неспојивости јавних функција[9], али Агенција нема дискрециону власт да допусти обављање две посланичке функције, пошто је по овом питању Уставни пропис изричит и савршено јасан.

За разлику од Бељанског, Драган Петровић, бивши шеф посланичког клуба владајуће коалиције у покрајинској Скупштини, није оставке покрајинских двоструких посланика правдао Уставним прописом. Основ подношења оставки није поштовање Устава, већ политичкa предајa власти у Војводини аутономашима (Нови Статут и Закон о надлежностима).

Пошто је, захваљујући попустљивости Уставног суда, неколицина посланика из Војводине успела да противуставно задржи две посланичке функције, хиљаде локалних политичара из Србије почело је да засипа Агенцију захтевима да им се одобри вршење вишеструких функција.

Конвалидација „фотељаштва”

За примером бившег шефа најбројније посланичке  групе у Скупштини АПВ, нису пошле и његове колеге које су за посланике Скупштине АПВ изабране већинским системом. Не само да су противуставно наставили да истовремено врше републичку и покрајинску посланичку функцију, посланици из Сремских Карловаца, Апатина и Новог Бечеја, су чак Уставном суду Србије поднели Предлог за оцену уставности прелазне одредбе Закона о борби против корупције, по основу које је Агенција за борбу против корупције одлучила да им наложи вршење избора посланичке функције коју ће задржати. На основу њиховог предлога, „Уставни суд (је) донео решење о обустављању извршења појединачних аката или радњи предузетих нао основу члана 82. Закона о Агенцији за борбу против корупције[10].”

„На седници Уставног суда одлучено је да се од Скупштине затражи мишљење о предлогу за оцену уставности, те прелазне одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције.[11]” Ради се о тражењу аутентичног тумачења од органа који је донео Устав.

Из, изјава судија Уставног суда, датих том приликом, како изгледа, није јасно  одвојено питање неспојивости две посланичке функције од неспојивости посланичке с осталим јавним функцијама. Општој збрци је допринео и председник покрајинске Владе, који је и сам бивао носилац мноштва функција, нарочито у јавним покрајинским фондовима. Пајтић је изнео рачуницу по којој „није фер” да се овако поступа према „двадесетак војвођанских већинских посланика, који чине свега 0.3 одсто од укупног броја функционера у Србији који имају две функције.[12]” Овај лидер војвођанске економске катастрофе је чак покушао да имовински оправда „фотељаштво”: „другачија одлука донела (би) трошак од неких 200 милиона динара за организовање нових избора. ‘Изгубили би смо и време, шест месеци би смо се бавили новим изборима, стајале би започете инвестиције, а добили би смо на платном списку двадесетак нових функционера.[13]” Пајтићева политичко – економска софистерија би изгледала ефектно да се не ради о руководиоцу покрајинске бирократије коме су уста пуна „политике запошљавања”, под чијом управом је уистину преполовљен број запослених у Војводини[14].

Ни један од војвођанских посланика који врши неку другу јавну функцију, која није посланичка, за дозволу се није обратио Агенцији.
Сви су просто наставили да врше обе функције.
Зашто би тражили дозволу, кад „гомилање фотеља” двоструким посланицима допушта и сам Уставни суд Србије?

Судија Уставног суда, Драгиша Слијепчевић је изјавио како је „чланом 82 (Закона) ускраћено право да од Агенције за борбу против корупције затраже сагласност за обављање две јавне функције, (па би) наступиле штетне последице јер би (посланици) морали поднети оставке без обзира што испуњавају законске услове”. Судија Марија Драшкић је у вези проблема изнела ставове о питању „забране дискриминације” и „упоредивости ситуације”, које новинар очигледно није потпуно и ваљано репродуковао[15]. Није јасно каква аналогија постоји између неспојивости јавних функција и забране дискриминације. Посланици свакако нису никаква „мањинска група”, чији припадници су субјекти заштите антидискриминационих прописа. Судија Боса Ненадић дала је изјаву по којој „оспорена законска одредба на неједнак начин третира затечене функционере и оне који на функцију ступају по доношењу Закона о агенцији за борбу против корупције. ‘Питање је да ли заиста постоји разумна сумња да одредбе Закона доводе у неједнак положај носиоце јавних функција’.[16]

Међутим, као што сам већ поменуо, ако се проблем види у ретроактивности Закона који се примењује тек од почетка 2010. године, зашто и судије Уставног суда ћуте о одредби Устава, која то исто не дозвољава? Устав је донет 2006. године, пре него што су посланици неуставно нагомилали функције.

Под притиском захтева из читаве Србије, Агенцији за борбу против корупције заиста прети опасност да се претвори у орган за конвалидацију корупције.

Епидемија „фотељаштва” у Србији

У већем је мање. Пошто је, захваљујући попустљивости Уставног суда, неколицина посланика из Војводине успела да противуставно задржи две посланичке функције, хиљаде локалних политичара из Србије почело је да засипа Агенцију  захтевима да им се одобри вршење вишеструких функција[17]. За разлику од молбе, материјална садржина захтева је тражење нечега на шта се има право. Двострука функција, која је по Уставу и Закону прописана као изузетак, схваћена је најпре у Војводини као право, а затим, дакле и у остатку Србије. Међутим, ни један од војвођанских посланика који врши неку другу јавну функцију, која није посланичка (градоначелник, одборник, члан управног одбора јавног предузећа, итд), за дозволу се није обратио Агенцији. Сви су просто наставили да врше обе функције. Зашто би тражили дозволу, кад „гомилање фотеља” двоструким посланицима допушта и сам Уставни суд Србије? Ако аутономашким посланицима њихово противуставно „фотељаштво” конвалидира највиша уставно-судска власт, за што би за „ситније ствари” питали републичку Агенцију.

Што се тиче остатка српске бирократије, којој тренутно зазубице аутономашким привилегијама праве домаће „одаџије[18]” децентрализације, и они би да се „омасте” двоструким функцијама, по примеру колега из АПВ. Под притиском захтева из читаве Србије, Агенцији за борбу против корупције заиста прети опасност да се претвори у орган за конвалидацију корупције.

Жалосно напуштање начела правне државе и елементарних политичких начела цивилизованих народа, генерише се баш у Војводини, на бруку и срамоту њених житеља, чији преци су до половине 20. века били узор грађанског друштва.

Повратак фотељаша”

Упркос алармантном паду запослености, привредној и пословној катастрофи, војвођански аутономаши су наставили да папагајски понављају приче о  инвестицијама и запошљавању. Заједничко драгоцено време, сопствену политичку енергију и „наше новце” у стварности троше како би истовремено приграбили што више јавних функција, иако то изричито забрањује Устав. Оно што су Устав и Закон прописали као изузетну могућност, војвођански аутономаши су претворили у правило. У том послу су већ прикупили импозантан број „пединтора” из Скупштине Србије и њене Владе, а прикључиле су им се и судије Уставног суда.

Слушајући две деценије аутономашко гунђање, „фенси паори” у Војводини су стекли уверење да су они „једнакији од других”. Жалосно напуштање начела правне државе и елементарних политичких начела цивилизованих народа, јуче се генерисало баш у Војводини, на бруку и срамоту њених житеља, чији преци су до половине 20. века били узор грађанског друштва. Данашњи „фенси паори” не познају елементарни значај начела неспојивости јавних функција за цивилизовани поредак. Војводином влада човек који је „набрао” себи „на громиле” разне функције, па сад правда туђе „фотељаштво” тиме што су скупи избори, а његови сарадници не разликују децентрализацију од федерализације.

После начела уставности и законитости, војвођанској бирократији је успело да, под ковчегом „Корхецовог Статута”, сахрани још једно важно начело на коме почива владавина права.

Шта је следеће?

Да укинемо изборе пошто су скупи?

Да се одрекнемо демократије, па да нам, уместо посланика, новосадска бирократија по „покрајинским управним окрузима” постави своје надоришпане[19], а они даље своје „ерегбироше[20]“, „бироше[21]“, „нотароше[22]” и „бирове[23]” под новим „фенси” именима? Да се одрекнемо правне државе и заменимо је „патентима” које ће доносити цесарске „канцеларије” и „фондови”?

На срамоту слободарских традиција, у овој деградацији, војвођанској аутономашкој бирократији већ помажу судије Уставног суда Србије. „Широким тумачењем”, допустили су да начело неспојивости јавних функција у Војводини, па потом у остатку Србије, постане мртво слово на папиру. После начела уставности и законитости, војвођанској бирократији је успело да, под ковчегом „Корхецовог Статута”, сахрани још једно важно начело на коме почива владавина права.

Објављено на сајту Фонда Слободан Јовановић 18. 6. 2010.

Упутнице:


[1] „Пединтор” је личност која је вршила разне службе вишим класама у доба Хабсбуршке монархије. На територији јужне Угарске ова служба је била задужена за комуникацију феудалних господара (спахија) и зависних сељака. Они су се могли обраћати спахији преко пединтора, вршити преговоре са њим, умолити га за неку услугу, али је и спахија поверљиве управне послове вршио преко њега. Пединтор је редовно позиван у спахијски кастел на балове, добијао „милости” од господара (сребрни сат, штап и сл).

[2] Раковић, Гордана: Дупле функције и даље важе за Војвођане, Курир, 18. 5. 2009.

[3] Раковић, Гордана: Дупле функције и даље важе за Војвођане, Курир, 18. 5. 2009.

[4] Због двојних функција поднели оставке, РТВ, 17. 5. 2010.

[5] Због двојних функција поднели оставке, РТВ, 17. 5. 2010.

[6] Одлука војвођанског парламента не обавезује Агенцију, РТВ, 244. 3. 2010.

[7] Двоструке функције опет дозвољене, Б92, 20. 5. 2010.

[8] Раковић, Гордана: Дупле функције и даље важе за Војвођане, Курир, 18. 5. 2009.

[9] Закон о борби против корупције, чл. 28. ст. 1. Овај Закон у ставу 1. наводи и законску могућност коју Устав не помиње: «Функционер може да врши само једну јавну функцију осим ако је законом и другим прописом обавезан да врши више функција». Тиме је Закон на мала врата увео принцип законске компатибилности функција, у ком случају је установљена дужност функционера да затраже мишљење од Агенције (чл 28. ст. 3-5).

[10] Двоструке функције опет дозвољене, Б92, 20. 5. 2010.

[11] Двоструке функције опет дозвољене, Б92, 20. 5. 2010.

[12] Танјуг, Пајтић – задржавањем функција уштеђено 200 милиона, РТВ, 22. 5. 2010.

[13] Танјуг, Пајтић – задржавањем функција уштеђено 200 милиона, РТВ, 22. 5. 2010.

[14] Ковачев, Душан: Социјално беспуће Аутономаша, Фонд Слободан Јовановић, 19. 4. 2010.

[15] Двоструке функције опет дозвољене, Б92, 20. 5. 2010.

[16] Двоструке функције опет дозвољене, Б92, 20. 5. 2010.

[17] Г. Н: Две фотеље тражи више од хиљаду функционера, Политика, 27. 5. 2010.

[18] Приватни службеници који су вршили редовне услуге опслуживања. На пр. Опслуживање салаша, снабдевања дуж саобраћајница, итд.

[19] Мађ. Окружни начелник.

[20] Мађ. Виши службеник (стр. сарадник)

[21] Мађ. Нижи службеник

[22] Мађ. Бележник, оверитељ.

[23] Мађ. Најнижи службеник, угл. у општинској самоуправи.

О Душан Ковачев
Душан Ковачев је Лала из Баната. Родио се и одрастао је у Банату. Потиче са земље на којој су се јавили први носиоци самосталне личне и политичке слободе, модерне позоришне и музичке културе, филозофије, књижевне критике, задругарства, банкарства, локалне и регионалне самоуправе српског народа. Из самог срца је Баната, земље под звездом Северњачом, у којој су цесареви лавови постали ратари. Његови преци су вековима живели у непосредном комшилуку родног места Великокикиндског слободног крунског дистрикта. Били су први слободни људи који су на својој земљи учествовали у самоуправљању првом територијалном аутономијом у Средњој Европи. Потомак је српских сељака који су вековима живећи на међи светова, створили грађанско друштво.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

%d bloggers like this: