Доба Арпада, сина Алмошевог, 895-907.


Седам везера

Крећемо на пут. У сусрет Јесени

крештећи, плачући, занесени.

Два јастреба сусталих крила

Ендре Ади

Франачки посланици, који су стално тражили савезника за заверу против моравског кнеза,  нађу савезнике међу неверним племенима у Етелкезу. Народ са Етелкеза се, на предлог хазарских везира, закуне  крвним колом („версерзедеш“ – назив за особити облик заклетве који се обављао тако што све поглавице источе своје крви у једну чашу из које се, после страшне заклетве, том крвљу причесте), да им вођа буде Арпад, син пророка и вође Алмоша (820?-895?)[1], сина Еђека и пророчице Емеше[2], поглавица племена Међер, синова птице „Турул“ (ваљда дивовског степског орла или сокола). Седам племена који су се удружили под војводом племена Међер познати су касније као «Хетмеђер», што значи «Седам Мађара», односно седам мађарских племена. Стварни разлог сеобе, вероватно је била намера мађарског народа да раскине заједницу с турским народима. Још 862. године, у Етелкезу, иступили су Мађари из заједнице са Хазарима. Њима су се придружили и други хазаарски кланови, као и Турци Кабари када су се 881. године побунили против хазарског кана.

Крајем деветог века, Мађари су се радо давали у најамне војске кнезу Светопуку I Великоморавском, Карломану Баварском,и Арнзлфу I Немачком.  Тако су добро упознали Европу. Током 885. године су се већ осећали довољно моћнима, па су у савезништву с ромејима 895 године напали државу Симеона I, бугарског цара.

Предање каже да је Иђеков потомак Алмош уснио сан како су се изненада на небу појавили силни, огромни орлови који су нападали коње и стоку. Мало затим, долети дивовска небеска птица Турул, која растера орлове и тако спасе стоку. Овај сан је Алмош стално изнова сањао, док му се није открило како треба да поведе народ на Запад, где им је спас. Алмош их је повео ка новој домовини, а пут им је показивала птица Турул. Кад су дошли у Панонију, птица је нестала, а Мађари су схватили да ту треба и да остану, у обећаној земљи где их је довела дивовска птица.

Калпак из Берегова

Калпак из Берегова

Предводника су Мађари по турском звали „Везер“, што значи – вођа. Вероватно је да се по имену предводниковог племена племена (Међер) сав народ прозвао Мађарима. У колу су се везеру Арпаду закуну на веру ова племена: Међер[3], Јене, Кер, Кеси, Њек, Тарјан и Кирт – Ђармат. Повм савезу су приступила и три хазарска племена[4]. Вођени Арпадом упали су кроз кланац Верецке 895 и 896. у Панонију, заједно са одредима Хазара, потукли војску ромејског царског милосника, моравског кнеза Светопука (каснији хроничари записали су бајку како им је Светопук продао земљу за коња).

Бугари, гневни због издаје народа којег су тако добро примили, а окренуо се против њих ради савеза с царем Лавом VI Мудрим,  сад дојаве Печењезима да су њихови душмани на војсци далеко од куће, па ови упадну у Етелкез па истраже сву мађарску нејач. За то време цар Симеон I Бугарски потуче и мађарску војску на Јужном Бугу.

Мађарска војска на повратку нађе пустош и ожалошћена оде у Панонију где се сад насели у добросуседству с домаћим становништвом.

Арпада франачки и ромејски извори насловљавају „princeps“, што ваљда одговара мађарском појму „везер“, а помињу и неког краља Паноније. Неки верују да је тај панонски краљ зван „Cussol“ (франачки извор) или „Cusan“ (ромејски извор)[5]. Земља се делила на осам племена, чије су се старешине звале „gylas“ (војвода?) и „carchan[6]“ (сматра се да су ово ипак наслови установа власти, а не лична имена). Ромеји, као најобразованији људи свог доба у организацији власти међу Мађарима нису налазили велике разлике од организације осталих турских народа.

Лако може бити да су Мађари од турских Оногура стекли и прве установе власти (Турци су поред „Принципа“ познавали и власт „кундуна“, који је био нека врста савладара, или заменика кановог. Ова особа ни у чему није ограничавала власт кана).

Право, јединствено име Мађара, не зна се. То није чудно, јер своја имена дивљаци из сујеверних разлога крију. Име „Мађар“ је мало измењено име атилиног племена, главнога у савезу. Вверује се да су се њиме назвали припадници једног народа из Рифејске[7] прадомовине и других наода Етелкеза са којима су склопили крвни савез.

Предање каже да се мађарска велика господа насловила са „Ур“. Мања господа, били родовски или ратнички јунаци и они су се насловљавали са „Бек“[8]. Прости слободни људи су звани „Инек“ или „Иншег“. Секељи[9], Печенези и други народи који су се доселили с Мађарима, изгледа нису имали овакве сталеже. Ти народи су у мађарском савезу обављали службу чувара границе и ратничку службу, а владали су се по свом , а не по мађарском обичају.

Подела земље међу мађарима, према њиховим везирима вршена је према племенима:

Вође племена (везири) која су дошле у панонију биле су:

  1. Елед, отац Иђеков (?).
  2. Онд, отац Ете, од којих су род Калан и Келче, чије је све од тисе до Ботва мочваре и Кертвељтетел Алпар пешчаре. Он је окупио Словене између градова Алпар и Бед Рев и подигао себи нови земљани град, звани Чонград, што значи Црни град. Очев град, Ете је касније утврдио. Касније, још два насеља су се хвалила да их је основао везир Онд: Етеш (назван по сину Ондовом, Ете), Сентеш на реци Курц (У доба Гезе I је ту владао неки Бор Калан).
  1. Конд (или Кенд) отац Корцанов, коме је припало све од Атилиног града до Сазхалома и Диода. Конд је један град дао своме сину и тај град се и данас зове Корцан[10]. Корцан сенасталио близу Њира и са два сина – Кичидом и Копјаном[11]. Алмош, отац Атилин, био је такође зван „Кенд“, што је можда значило неку врсту верског првака незнабожачких Мађара.
  2. Таш, отац Лехелов[12], прешао је тису и подигао према реци Самош град, који је најпре прозван Таш-вар, а после Шар-вар. Између реке Тисе и реке Њир је уредио вашариште Ташвашархељ. Населили су се на реци Вајаш код реке Бодрога, где суподигли шаторе. Тамо им је Арпад дао земљу, Ташу. Оцу Лехеловом и брату Ташовом Келпењу, оцу Ботондовом.
  3. Хуба је потицао из племена Семере. Заједно са Хилековим синовима Совардом и Кадочем послао га је Арпад да узму градове Гемер и Ноград, а од словенског кнеза Зобора су узели град Њитру. Погубивши кнеза Зобора на брду које до данас носи његово име, све остале у граду Хуба милостиво отпусти, а Арпад му на управу поклони град Њитру и сву земљу око реке Житве.
  4. Техетем[13] је са сином Хорком освојио Њир и Ердељ. Прешли су преко Њира и протерали све становнике до Ошоа. После су отишли преко шума до земље коју је држао неки Ђал, па узели и то. Сав Ердељ је припао њима, осим онога дела где су се настанили Секељи. Од Хорке су Ђула и Жомбор, од којих потиче народ Маглод. Ђула је имао две кћери – Каролд и Шарлот (наводно, матер Светог краља Стефана I).
  5. Арпад је своје племе населило на Чепелској ади и у њеној околини, Били су најбогатије и најугледније од свих пелемена у Панонији.

Треба, међутим, бити свестан да је ова „подела“ веома неизвесна. Летописи се не слажу, често су противуречни, а не говоре о подели земље према племенима, нити је јасно ком племену су припадали поједини везири. Хазари (Кализи) су били насељени на неколико места у Панонији – у околини града Калаз (данас Будакалаз). Знатно касније, насељени су у Срему. Кабари су вероватно насељени у Бихару.

Ова најезда изгледа није трајно зашла западно од Дунава. И главни извор мађарске историје о досељавању[14] наводи још неке владаре заузетих подручја[15], о којима нема упоредних извора.

Арпадови синови су, по предању, били: Левенте, Тархос (Тархоч), Јелег (Иле), Јутач и Золтан (Залтас).

Упутнице:


[1] Записано предање каже да је селидба у Панонију била Алмошев наум, али је он стар и немоћан умро пре него што је његов народ пешао Карпате. Треба знати да је надимак Алмиш носио Шикијев син Итабар, господар поволшких Бугара, при бугарски емир на преласку из IX у X век, који је такође раскинуо савез са Хазарима, прихвативши ислам, примивши име Џафар ибн Абдулах.

[2] Емеше је у сну примила откривење Турул птице да јој је она отац и да ће њено потомство дати низ краљева народу Етелкеза.

[3] Арпадово племе, које сенаселило на Чепелску аду на Дунаву.

[4] Међу њима су најзнатнији били Кабари. Многи су се населили у Бихар и у Матре. Сматра се да је господар Менуморут, прадеда бихарског војводе Марота, био Кабар. Неки сматрају да је Самуило Аба био кабарског рода. Други доводе у везу Секеље са Кабарима. Уосталом, дело цара Константина Порфирогенита „О управљању царством“ изричито тврди да су Мађари припадали Хазарском савезу.

[5] Постојала је и нека власт «Кенд», што се сматра неким магијским прваком, али није јасно у чему би се та власт састојала.

[6] Овај назив је код Монгола и Турака гласио „таркан“ означавао високог верског посвећеника.

[7] Рифеј, област Урала, код старих писаца се тако зове јер порекло онамошњих народа приписују Рифату, сину Јафета из Библије.

[8] Ваљда од турског „Бег“.

[9] Секељи за себе тврде да су потомци Хуна, али су се одувек сматрали Мађарима, о чему сведочи и њихово «Ровашко» писмо, врста рунског писма. Оно је скоро дешифровано и језик који је њиме записиван, несумњиво ј старомађарски. Секељи су увек били етничка посебност међу Мађарима.

[10] Мађарски аноним.

[11] Симон из Кезе.

[12] Име „Лел“, мађари изговарају данас „Лехел“.

[13] У летописима се назива и «Тохотом»,  «Тухутум» и «Тетењ».

[14] Gesta Hungarorum (око 1200).

[15] Гело, владар Влаха и Словена, Глад, владар Видина и Баната и Менуморут, који је владао облашћу између Ердеља и Тисе.

О Душан Ковачев
Душан Ковачев је Лала из Баната. Родио се и одрастао је у Банату. Потиче са земље на којој су се јавили први носиоци самосталне личне и политичке слободе, модерне позоришне и музичке културе, филозофије, књижевне критике, задругарства, банкарства, локалне и регионалне самоуправе српског народа. Из самог срца је Баната, земље под звездом Северњачом, у којој су цесареви лавови постали ратари. Његови преци су вековима живели у непосредном комшилуку родног места Великокикиндског слободног крунског дистрикта. Били су први слободни људи који су на својој земљи учествовали у самоуправљању првом територијалном аутономијом у Средњој Европи. Потомак је српских сељака који су вековима живећи на међи светова, створили грађанско друштво.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: